Home  Willy van Heumenprijs  Stichting  Actueel  Statuten  Beleidsplan  Activiteiten  FinanciŽn  Donaties  Contact  Links


Logo St. Stimuleringsfonds Alt. voor Proefdieren                         WILLY VAN HEUMENFONDS

                          (Stichting 'Stimuleringsfonds
            Alternatieven voor Proefdieren')

                          Actualiteiten

 

Mutaties Raad van Advies

Met ingang van 1 juli 2017 is eervol ontslag verleend aan Prof.dr. J.M. Koolhaas als lid van de Raad van Advies van het Willy van Heumenfonds.
Het bestuur is hem bijzonder erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage aan de doelstelling van de stichting, het bevorderen van de 3 V's, en dankt hem van harte daarvoor.
Met ingang van diezelfde datum zijn drie nieuwe leden van de advisraad benoemd, te weten:
- Prof. dr. C.F.M. Hendriksen, hoogleraar Universiteit Utrecht,
- Prof. dr. ir. J.B. Prins, hoogleraar Universiteit Leiden,
- Dr. S.F. de Boer, universitair hoofddocent Groningen.

Proefschrift Dr. Judith van Luijk

In januari 2017 heeft het bestuur besloten aan Judith van Luijk een financiŽle bijdrage toe te kennen voor de drukkosten van haar proefschrift, getiteld “Evaluation of strategies to improve scientific quality and responsible use of animals in research”.
In dit proefschrift worden de resultaten gepresenteerd van enquÍtes onder onderzoekers, proefdierdeskundigen en leden van dierenexperimentencommissies over de toepassing van de 3 V's in de praktijk. De enquetes werden gevolgd door een workshop met een aantal enquÍtedeelnemers, afkomstig van zowel wetenschap als industrie. Uit dit alles bleek dat er behoefte bestaat aan nieuwe strategieŽn om tot betere resultaten te komen.
Een waardevolle bijdrage daartoe zou kunnen worden geleverd door "systematic reviews", systematische literatuuroverzichten. Op gebied van dierstudies zijn er die nog in onvoldoende mate.
Judith van Luijk beschrijft in haar proefschrift hoe systematic reviews kunnen bijdragen aan de 3V's: ze kunnen bijvoorbeeld aanbevelingen inhouden tot vervolg-onderzoek of onnodige herhaling van dierstudies voorkomen.
Voorts heeft zij onderzocht hoe de reviews zo uitgevoerd kunnen worden dat ze maximaal bijdragen aan de 3V's.
Op 24 mei 2017 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nieuw bestuurslid

Met ingang van 14 oktober 2016 is mevrouw Dr. M.J.W.A. Schiffelers benoemd tot bestuurslid van het Willy van Heumenfonds.

Proefschrift Dr. Cathelijne van den Berg

In september 2016 heeft het bestuur besloten aan Cathelijne van den Berg een financiŽle bijdrage toe te kennen voor de drukkosten van haar proefschrift, getiteld "State of the heart: The promise of pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes in disease modelling, differentiation and development".
Het onderzoek dat zij in haar proefschrift beschrijft heeft zich gericht op het ontwikkelen van in-vitromodellen voor hartziekten en hartontwikkeling. Daarvoor heeft zij gebruik gemaakt van menselijke pluripotente stamcellen. Het bijzondere van pluripotente stamcellen is dat zij zich ongelimiteerd vermenigvuldigen en vernieuwenen tijdens celkweken in het laboratorium en dat zij zich kunnen ontwikkelen (differentiŽren) tot alle gespecialiseerde celtypen.
Door toevoeging van speciale groeifactoren is mevrouw Van den Berg erin geslaagd stamcellen te specialiseren tot kloppende hartspiercellen. Zulke cellen kunnen in het laboratorium worden gebruikt voor studies naar medicijnen en hartziekten. Hierdoor behoeven er minder experimenten op proefdieren te worden uitgevoerd.
Op 26 oktober 2016 promoveerde Cathelijne van den Berg aan de Universiteit Leiden.

Proefschrift Dr. Marie-Jeanne Schiffelers

In maart 2016 heeft het bestuur besloten aan Marie-Jeanne Schiffelers een financiŽle bijdrage toe te kennen voor de drukkosten van haar proefschrift, getiteld "Animal testing, 3 R models and regulatory acceptance: Technology transitions in a risk-averse context".
Zij verklaart in dit proefschrift de moeizame acceptatie van 3V-modellen die dierproeven vervangen of het diergebruik verminderen dan wel verfijnen voor de beoordeling van de veiligheid en/of werkzaamheid van medicijnen en chemicalŽn. Die moeizame acceptatie wordt veroorzaakt door factoren op drie verschillende niveaus (macro, meso en micro). Zo is in onze samenleving (macroniveau) steeds meer sprake van risicomijding. Dit leidt tot tot strenge wetgeving ter bescherming van mens en milieu (mesoniveau). Er is angst om oude werkwijzen te veranderen. Producenten en beoordelaars van producten zijn daardoor vaak terughoudend in het toepassen van 3V-modellen. Verder worden toekomstige gebruikers vaak onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van 3V-modellen (microniveau).
Het gebruik van alternatieven voor dierproeven is volgens Schiffelers op alle drie niveaus te stimuleren. Het is nodig de discussie te blijven voeren over de waarde van dierproeven voor de mens.Ook moeten er heldere beleidsdoelen zijn om het gebruik van 3V-modellen te stimuleren. Verder is het van groot belang dat gebruikers meedenken en ervaring opdoen met 3V-modellen. Dat vraagt commitment (betrokkenheid), coŲperatie (samenwerking) en communicatie tussen partijen en een goede coŲrdinatie van het proces: de zogeheten 4 C's.
Marie-Jeanne Schiffelers promoveerde op 17 juni 2016 aan de Universiteit Utrecht.


Home  Willy van Heumenprijs  Stichting  Actueel  Statuten  Beleidsplan  Activiteiten  FinanciŽn  Donaties  Contact  Links

                                                                                   © 2016 Willy van Heumenfonds