Home  Willy van Heumenprijs  Stichting   Statuten   Beleidsplan   Activiteiten   FinanciŽn   Donaties   Contact   Links                                         Willy van Heumenfonds

          (Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren')

                  Donaties en dergelijke

 

Wat U zelf kunt doen

Vindt U ook dat het gebruik van proefdieren zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen en dat er dus goed gezocht moet worden naar alternatieven?
Weet dan dat ook U daar mede voor kunt zorgen.
In de eerste plaats door er bij politici op aan te dringen meer gelden beschikbaar te stellen voor het zoeken naar methoden waarbij geen (vervanging) of minder (vermindering) dieren gebruikt behoeven te worden of waarbij proefdieren geen of minder
pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel ondervinden (verfijning), naar de 3 V's dus.
Ook kan er bij de politiek op worden aangedrongen onnodige wettelijke barriŤres tegen het aanwenden van alternatieve testmethoden zowel nationaal als internationaal te vermijden en, als ze nog bestaan, uit de weg te ruimen.

Indien het doel van onze stichting U aanspreekt en en U mee wilt helpen om het onderzoek naar alternatieven voor proefdieren extra te ondersteunen, kunt U ook een bijdrage storten op

bankrekeningnummer (IBAN): NL59FVLB0226098389
ten name van: Willy van Heumenfonds te Nijmegen.

Ook kunt U de stichting tot (mede)erfgenaam benoemen of aan de stichting een legaat nalaten.

Fiscale aspecten van donaties e.d.

De Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren' wordt door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit heeft fiscaal de volgende consequenties:Home  Willy van Heumenprijs  Stichting  Statuten  Beleidsplan  Activiteiten  FinanciŽn  Donaties  Contact  Links

                                                                        © 2009 Willy van Heumenfonds