Home  Willy van Heumenprijs  Stichting   Actueel  Statuten   Beleidsplan   Activiteiten   FinanciŽn   Donaties   Contact   Links


Logo St. Stimuleringsfonds Alt. voor Proefdieren                         WILLY VAN HEUMENFONDS

                          (Stichting 'Stimuleringsfonds
            Alternatieven voor Proefdieren')

                      WILLY VAN HEUMENPRIJS

 


Welkom op de website van het Willy van Heumenfonds

Op deze website kunt U alle informatie vinden over de stichting en over de door haar uit te reiken Willy van Heumenprijs.

Dierproeven en proefdieren

Wat men er ook van vindt, een feit is dat van oudsher voor wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkeling van geneesmiddelen, het onderzoek naar de schadelijkheid van stoffen, het onderwijs en de training van artsen en het stellen van medische diagnoses experimenten op dieren worden gedaan. Dat dit voor de betrokken proefdieren in veel gevallen allesbehalve prettig is behoeft geen betoog.

Dit stelt ons voor een ethisch dilemma. Aan de ene kant willen we graag dat de medische wetenschap vooruitgang boekt en dat er tegen allerlei nu nog niet of moeilijk te bestrijden ziekten nieuwe of betere behandelmethodes worden gevonden. Aan de andere kant verdienen de dieren met wie we het leven op aarde delen ons respect en kunnen we ze niet klakkeloos pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel toebrengen.
Zolang dierproeven onvermijdelijk zijn zullen we ze slechts met de grootst mogelijke terughoudendheid toe dienen te passen. Daarom is het belangrijk dat er gezocht wordt naar andere manieren van onderzoek waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt, naar alternatieven voor dierproeven, of liever gezegd: naar alternatieven voor proefdieren, want op het welzijn van de proefdieren behoort bij het zoeken onze aandacht eveneens gevestigd te zijn.

Alternatieven: de 3 V's

Een vergroting van het welzijn van dieren kan in grote lijnen op 3 manieren worden bereikt: door Vervanging, Vermindering en Verfijning, de 3 V's (in het Engels: Replacement, Reduction, Refinement: 3 R's).

Willy van Heumenprijs

Er is op het gebied van de 3 V's nog veel onderzoek nodig. Om dat onderzoek te bevorderen en aan te wakkeren reikt het Willy van Heumenfonds om de twee jaar de 'Willy van Heumenprijs' uit aan een persoon of organisatie die zich in Nederland op dit terrein bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
Aan de prijs is een bedrag van ten minste 15.000 Euro verbonden, door de prijswinnaar naar eigen inzicht te besteden aan het welzijn van dieren.
De oprichtster en het bestuur van het fonds willen met de uitgeloofde prijs


Home  Willy van Heumenprijs  Stichting   Actueel  Statuten   Beleidsplan   Activiteiten   FinanciŽn   Donaties   Contact   Links

                                                                                        © 2009 Willy van Heumenfonds