Terug


Willy van Heumenfonds 

Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren'

Willy van Heumenprijs

PRIJSUITREIKING 2013

             

Op donderdag 14 november 2013 is de Willy van Heumenprijs voor de derde maal uitgereikt en wel aan prof. dr. Bas Blaauboer, hoogleraar Alternatieven voor dierproeven in de toxicologische risicobeoordeling bij het Institute for Risk Assassment Sciences, divisie Toxicologie, van de Universiteit Utrecht.

De Raad van advies van de stichting motiveerde de nominatie voor de prijs als volgt:

Prof. Bas Blaauboer is sinds 2008 hoogleraar op de Doerenkamp-Zbinden leerstoel “Alternatieven voor dierproeven in de toxicologische risicobeoordeling” in Utrecht, mogelijk gemaakt met financiŽle ondersteuning van de Doerenkamp-Zbinden Foundation (Zwitserland). Hij is gedurende 4 decennia betrokken geweest in diverse functies bij de 3 V’s op het terrein van de toxicologie. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de in vitro toxicologie, zowel nationaal als internationaal binnen en buiten Europa. Daarnaast heeft hij naast onderzoek ook veel input gegeven aan workshops op het terrein van de toxicologie.

Hij is een 'stille kracht' die op vriendelijke, doch niet-aflatende wijze heeft gestreefd naar de toepassing van 3V-methoden in de toxicologie. Zijn verdiensten liggen vooral in het professionele veld (bij het brede publiek is hij waarschijnlijk minder bekend). Bovendien past zijn gedachtegoed zeer goed in deze tijd, waar de V van Vermijding aan belang wint.

Brede inzet voor alternatieve aanpakken, voorstander van mind-shift en veranderingen in bijvoorbeeld risicobeoordelingen. Communicatief is hij sterk en hij heeft ook veel oog voor opleiding van jonge onderzoekers.

De prijsuitreiking geschiedde door prof. dr. Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, tijdens de in het gebouw van ZonMw te "s-Gravenhage gehouden projectleidersbijeenkomst "Openheid & Transparantie", Communiceren op het snijvlak van wetenschappelijke beloften en maatschappelijke verwachtingen van dierproeven en 3V-alternatieven.

 

 

 


              
               
Terug                                                                                                                              © 2013 Willy van Heumenfonds