Terug


Willy van Heumenfonds 

Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren'

Willy van Heumenprijs

PRIJSUITREIKING 2015

             

Op donderdag 15 oktober 2015 is een gedeelde prijs uitgereikt, en wel aan
- dr. ir. J. Louisse, docent aan de universiteit te Wageningen, sub-departement toxicologie, voor de ontwikkeling van een digitaal proefdier voor de berekening van de effecten van toxische stoffen,
en aan
- mevr. dr. E. van den Bogaard, postdoctoraal researcher aan het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen, afdeling Dermatologie / Medische Immunologie, voor de ontwikkeling van een 3D gekweekte menselijke huid voor onderzoek naar geneesmiddelen tegen huidziekten. Omdat zij verhinderd was werd zij bij de uitreiking vertegenwoordigd door haar onderzoeksleider en mentor prof. dr. Joost Schalkwijk.
Aan beide prijswinnaars werd een stipendium van € 15.000 toegekend.

De Raad van Advies van de stichting motiveerde de nominatie van dr. Louisse als volgt:

Zowel voor het testen van de werkzaamheid van medicijnen als voor het testen van de veiligheid van stoffen waarmee de mens in aanraking komt worden nog steeds veel dieren gebruikt. Allerwegen wordt gezocht naar mogelijkheden om zonder proefdieren tot betrouwbare inschattingen te komen over werkzaamheid en veiligheid van deze producten. Dat is geen eenvoudige opgave. De complexiteit van een levend organisme is niet gemakkelijk in een in vitro systeem na te bootsen. Er zijn tot op heden dan ook nog maar weinig van deze in vitro modellen als alternatief voor de in vivo situatie beschikbaar. Om proefdieren te sparen moeten in vitro verkregen concentratie-respons gegevens vertaald worden naar in vivo dosis-respons data.

Door op een slimme manier gebruik te maken van computermodellen is Dr. Louisse in staat om deze vertaalslag te maken, zodat op basis van in vitro verkregen resultaten een betere voorspelling gedaan kan worden van de in vivo risico’s voor de mens. Hij heeft in een aantal wetenschappelijke publicaties laten zien dat door deze combinatie van in vitro data en in silico modellering een betrouwbare voorspelling gedaan kan worden over de toxische werking van een stof.

Voor dit werk heeft Dr. Louisse eerder al een prijs gekregen van de Amerikaanse Society of Toxiclogy.

 

De nominatie van dr. Van den Bogaard werd als volgt onderbouwd:

De huid beschermt de mens tegen veel schadelijke invloeden van buiten. Maar de huid kan daarbij zelf ook schade oplopen door ontstekingen, allergische reacties of tumoren. Ook komen erfelijke huidaandoeningen voor. Om deze processen te bestuderen en medicijnen te ontwikkelen wordt vaak gebruik gemaakt van diermodellen of, indien mogelijk, van driedimensionale (3D) weefselkweek van humane huidcellen. De 3D huidmodellen hebben het voordeel dat hiervoor geen dieren gebruikt hoeven te worden.

In haar promotieonderzoek heeft Dr van den Bogaard het 3D huidmodel naar een hoger niveau getild. Zij is er in geslaagd om een 3D model te ontwikkelen van genetisch gemodificeerde keratocyten van humane oorsprong en heeft een huidontsteking kunnen nabootsen door een in vitro gekweekte epidermis te combineren met witte bloedcellen (T-cellen). Met deze techniek heeft ze in een in vitro model van huideczeem het moleculaire mechanisme van de werking van de in het verleden vaak gebruikte teerzalf opgehelderd. Ook heeft zij met dit huidmodel bijgedragen aan het onderzoek naar de behandeling van een erfelijke huidziekte met een nieuw ontwikkeld medicijn. Met de resultaten van haar onderzoek zullen in de toekomst veel transgene proefdiermodellen voor huidonderzoek bespaard kunnen worden.

Dr. Van den Bogaard is in 2014 cum laude gepromoveerd. Zij heeft reeds verschillende grants en awards voor haar werk ontvangen en is meerdere malen als ‘invited speaker’ uitgenodigd op internationale congressen.

De prijsuitreiking geschiedde door dr. Susanna Louhimies, de hoogste ambtenaar op het gebied van dierproeven-wetgeving bij de Europese Commissie, in het auditorium van de Radboud Universiteit te Nijmegen tijdens het congres "Laboratory Animal Science 2.0" ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Centraal Dierenlaboratorium van het Radboudumc.

 


              
               
Terug                                                                                                                               2015 Willy van Heumenfonds