Actualiteiten

Willy van Heumenprijs 2019

Het bestuur heeft op voordracht van de Raad van Advies besloten om de Willy van Heumenprijs 2019 toe te kennen aan Dr. R.H.S. Westerink. De prijs zal aan hem worden uitgereikt op 28 november 2019 tijdens de International Conference ‘Accelerating the transition towards animal-free innovations, a Pioneer-2-Policymaker Conference’ te Utrecht. Voor nadere informatie klik hier.

Bestuursmutaties

Op 11 oktober 2018 heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden. Daarin is besloten Prof. Dr. B.C.J. Hamel tot opvolger van Mr. H.M. Pijls als voorzitter te benoemen .

Ook werd mevrouw Dr. E. van Oort benoemd tot secretaris. Zij neemt die functie over van Mr. J.J.M. ten Berge, die penningmeester blijft.

Mevrouw Mr. H.W.M.M. Rieter-van den Bergh en mevrouw Dr. M.J. W.A. Schiffelers hadden te kennen gegeven te willen aftreden als bestuursleden.  Aan hen werd ontslag verleend. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun inbreng tijdens hun bestuursperiode en dankt hen daarvoor.