Actualiteiten

Overlijden Mr. H.M. Pijls

Op vrijdag 14 januari 2022 ontving het bestuur het bericht dat Mr. H.M. Pijs op 10 januari daarvoor is overleden. Dit bericht heeft het bestuur en alle bij het Willy van Heumenfonds betrokkenen geschokt. Het was bekend dat zijn gezondheid te wensen overliet, maar aan zijn overlijden werd nog niet gedacht.

Vanaf het begin heeft hij als eerste voorzitter zich met een tomeloze inzet beijverd om het fonds vorm te geven en een waardige plaats te verschaffen in de wereld van de dierproeven. Het welzijn van proefdieren ging hem zeer ter harte. Hij verdiepte zich in de materie die tot op dat moment nog niet zijn aandacht had gehad.

Hij was de drijvende kracht in het bestuur; hij zocht publicitaire mogelijkheden. Hij maakte een mooie website voor het fonds zonder voorafgaande digitale scholing daarvoor. Hij wilde promovendi steunen.

Ook na zijn aftreden als voorzitter bleef hij betrokken bij het wel en wee van het fonds. Periodiek wilde hij geïnformeerd worden over de werkzaamheden en initiatieven. Zo nodig gaf hij daarbij zijn kritisch commentaar.

Het fonds is hem veel dank verschuldigd en zal zich hem blijvend herinneren.

Het stichtingsbestuur wenst de familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Nijmegen, 17 januari 2022.

Namens het bestuur,
Prof. Dr. B.C.J. Hamel.

Bestuursmutaties

In de bestuursvergadering van 28 oktober 2021 heeft het bestuur het door mevrouw Dr. E. van Oort als secretaris aangeboden ontslag aanvaard en haar daarbij nadrukkelijk dank gezegd voor alle in haar bestuursperiode voor de stichting verrichte werkzaamheden.

In haar plaats werd tot secretaris benoemd de heer Drs. S. H de Waard.

Voors werd in die vergadering de heer Drs. J.J. de Jong benoemd tot nieuwe penningmeester en werd besloten dat Mr. J.J.M. ten Berge gewoon bestuurslid blijft.

Willy van Heumenprijs 2021

Op 31 augustus 2021 werd de Willy van Heumenprijs 2021 uitgereikt aan Dr. F. Scheeren tijdens het 11th World congress on alternatives and animal use in the life sciences,

Het daarover op 16 augustus 2021 uitgezonden persbericht kunt u hier lezen.