Nominaties open voor Willy van Heumen oeuvreprijs

In de wetenschap is er op het gebied van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven (3V’s) nog veel onderzoek nodig. Om dit onderzoek te stimuleren reikt het Willy van Heumenfonds om de tien jaar de Willy van Heumen oeuvreprijs à €15.000 uit aan een kandidaat die op dit terrein bijzonder werk heeft verricht en een significant oeuvre heeft opgebouwd in Nederland. In het najaar van 2023 wordt deze prijs weer uitgereikt. U kunt uzelf of een ander nomineren door uw nominatie vóór 1 februari 2023 aan te leveren via de email info@proefdierenalt.nl bij het bestuur van het Willy van Heumenfonds.

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Een genomineerde kandidaat dient aan de onderstaande eerste twee criteria te voldoen, waarbij de voorkeur gaat naar een kandidaat die ook een bijdrage heeft geleverd aan het derde criterium. Daarnaast moet de kandidaat werkzaam zijn in Nederland.

  1. Wetenschappelijke bijdrage aan de vermindering van het gebruik van proefdieren.

De kandidaat heeft in diens carrière tot nu toe een aantoonbare bijdrage hieraan geleverd door middel van de ontwikkeling, acceptatie en/of toepassing van alternatieve methoden, technieken of modellen.

  1. Onderwijs.

De kandidaat heeft gedurende diens carrière een duidelijke bijdrage geleverd aan de opleiding van studenten en jonge onderzoekers op het gebied van alternatieve methoden voor dierproeven.

  1. Outreach & communicatie.

De kandidaat heeft middels communicatie-activiteiten, publicaties, uitingen in de media etc. bijgedragen aan bewustwording en zichtbaarheid van alternatieve methoden.

Wat moet worden aangeleverd?

Het bestuur van het Willy van Heumenfonds ontvangt graag van elke kandidaat een Curriculum Vitae (maximaal 2 A4) en een motivatie van de bijdrage aan de 3V’s (maximaal 350 woorden) waarbij de kandidaat ingaat op de bovenstaande criteria, vóór 1 februari 2023 via info@proefdierenalt.nl.

Procedure

Alle kandidaten zullen gewogen worden door de wetenschappelijke Raad van Advies van het Willy van Heumenfond op basis van de criteria wetenschappelijke bijdrage en onderwijs. Wanneer er kandidaten zijn die nagenoeg gelijk eindigen, zal het derde criterium Outreach & Communicatie de doorslag geven. Op basis van deze weging doet de wetenschappelijke Raad van Advies vervolgens een voordracht aan het bestuur van de Stichting waarna deze de winnaar schriftelijk op de hoogte zal brengen. De winnaar zal in het najaar van 2023 bekend gemaakt worden. Details over de feestelijke prijsuitreiking volgen.

Meer informatie