Hommage onthulling

Officiële onthulling van het beeld bij ZonMw

7 februari 2011

Op 7 februari 2011 vond in Den Haag in het gebouw van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, waarmee de Stichting ‘Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren’ een samenwerkingsverband gesloten heeft, de officiële onthulling plaats van het bronzen beeld ‘Hommage’.
Met het kunstwerk wordt respect gevraagd voor alle dieren die gebruikt worden ten behoeve van de medische wetenschap.
De onthulling werd tijdens de projectleidersbijeenkomst van het programma toenmalige Dierproeven Begrensd verricht door de voorzitter van de stichting, mr. H.M. Pijls, tezamen met de directeur van ZonMw, drs. H.J. Smid.
Na de onthulling gaf de kunstenaar Joep Coppens, die met zijn vrouw aanwezig was, een toelichting op het door hem vervaardigde werk en de daarin vormgegeven symboliek. Voor de inhoud van deze toelichting kunt U klikken op ‘Hommage’